top of page

Trajecten Feli-X

Bijgewerkt op: 18 sep. 2020

Vanuit onze brede ervaring met het oprichten en werken op verschillende innovatieve scholen, bezitten we een breed scala aan vaardigheden waarmee we ook jou en/of je school een stapje in de richting van toekomstgericht onderwijs kunnen helpen.

Trajecten van Feli-X

Er zijn bij ons drie maatwerktrajecten af te nemen.


Welbevinden

Het eerste traject richt zich op scholen die "welbevinden" meer aandacht willen geven. Je kiest dan voor het traject "de school voor welbevinden". Onze begeleiding is o.a. gebaseerd op de laatste inzichten uit de positieve psychologie.


Vaardigheden

Wil je als school meer bezig gaan met vaardigheden, dan is er speciaal voor jou het traject; "vaardigheidsgericht onderwijs". Hier nemen we je mee langs een aantal onontbeerlijke vaardigheden waar kinderen niet alleen in het hier en nu erg veel aan zullen hebben, maar waarmee ze juist ook in hun verdere leven hun voordeel kunnen doen.


Talentonderwijs

Tot slot hebben we nog het traject dat zich helemaal richt op talentonderwijs, in de breedste zin van het woord. Dit is speciaal voor scholen die willen leren hoe ze de reguliere onderwijstijd zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten. We leren je de vrijgekomen tijd te gebruiken voor het ontdekken, ontwikkelen, en inzetten van de talenten van je leerlingen.


Mogelijkheden

Wat ons betreft zijn bovenstaande trajecten met elkaar verweven. En... we zijn zelf werkzaam in het onderwijs geweest en weten hoeveel er op je af komt in één schooljaar. Dat maakt dat we de trajecten opgedeeld hebben in drie verschillende afdelingen die afzonderlijk van elkaar zijn te volgen.

“We zijn zelf werkzaam in het onderwijs geweest en weten hoeveel er op je af komt in één schooljaar.”

Al onze trajecten zijn daarnaast meer/minder intensief te volgen. Afhankelijk van de wensen die jij als school hebt, passen wij ons programma daar op aan.


We kunnen korte inspiratie bijeenkomsten organiseren, daarop voortbordurend al meer de verdieping in, óf we kunnen een intensieve samenwerking aangaan, waarbij je als school écht een veranderingstraject ingaat.


Meer weten?

Wil je meer weten over ons aanbod? Neem dan contact met ons op!

bottom of page